Home


1 /
Prosjekt

Oslos hovedbussterminal er offisielt gjenåpnet  

12.09.2019

Gottlieb Paludan Architects Norge – tidligere tegn_3 – har hatt ansvaret med å redesigne Oslo bussterminal over jernbanesporene ved Oslo Sentralstasjon og omdanne terminalen til et attraktivt trafikksentrum og møtested med kapasitet til dobbelt så mange avganger som den opprinnelig ble designet for.

Oslo bussterminal er et knutepunkt for reisende til, fra og i Oslo, og terminalen forbinder både sykkel, buss, trikk, tog og drosje. Terminalen bidrar på den måten til å utvikle Oslo by med fokus på økt tilgjengelighet og skaper samtidig mulighet for fortsatt byutvikling i nærområdene.

Målet med prosjektet var å forbedre reiseopplevelsen, stimulere til forretningsutvikling og øke kvaliteten på bussterminalen og de tilstøtende byrommene. I tillegg til en ansiktsløftning har bussterminalen også fått bedre kundeservicefasiliteter, oppgraderte servicelokaler og bedre sjåførfasiliteter.

Daværende klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, åpnet terminalen, mens byrådsleder Raymond Johansen og administrerende direktør for Akershus kollektivTerminaler FKF, Jafar Altememy, holdt taler under åpningsseremonien.

Den nye terminalen er landets tredje største, med 50 000 reisende og over 1350 bussavganger daglig.