Home


Prosjekt

Oslo bussterminal er kandidat til Oslo bys arkitekturpris 2020

11.09.2020

Oslo bussterminal er valgt ut som en av 26 kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2020. Gottlieb Paludan Architects står bag omdannelsen av terminalen, som i dag fungerer som et attraktivt trafikksentrum og møtested med kapasitet til dobbelt så mange avganger som den opprinnelig ble designet for.

Oslo bussterminal er et knutepunkt for reisende til, fra og i Oslo, og terminalen forbinder både sykkel, buss, trikk, tog og drosje. Terminalen bidrar på den måten til å utvikle Oslo by med fokus på økt tilgjengelighet og skaper samtidig mulighet for fortsatt byutvikling i nærområdene.

Målet med prosjektet var å forbedre reiseopplevelsen, stimulere til forretningsutvikling og øke kvaliteten på bussterminalen og de tilstøtende byrommene. I tillegg til en ansiktsløftning har bussterminalen også fått bedre kundeservicefasiliteter, oppgraderte servicelokaler og bedre sjåførfasiliteter.

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen.

I 2020 er det 40 påmeldte prosjekter, og 26 av disse er valgt ut som kandidater. Blant kandidatene vil 13 bli nominert til prisen. Vinneren offentliggjøres når prisen deles ut av ordføreren i Oslo rådhus 15. oktober 2020.

Se de 26 kandidater her.