Home


Viten

Ny bok hjelper byggherrer og designteams igjennom programmeringsfasen

16.10.2020

Programfasen er helt avgjørende for et godt resultatet av et byggeprosjekt. Boka Briefing for Buildings er laget for å veilede byggherrer og designteam gjennom programfasen, og fastsettelsen av rammene for byggeprosjektet. Boka er et rett på sak- oppslagsverk, som nå er tilgjengelig som gratis e-bok.

Som utvikler kan det være vanskelig å beskrive dine forventninger og ambisjoner med et prosjekt - spesielt i tidligfasen. Dette er imidlertid en nødvendighet hvis et designteam skal kunne gi en passende løsning.

Hensikten med boken "Briefing for Buildings" er å hjelpe byggherrer med å identifisere og beskrive behov og ambisjoner for sine prosjekt på en måte som gjør designteamet i stand til å lage en løsning som lever opp til byggherrens forventninger.

Boken er skrevet av Kjersti Bjørkeng Størdal, Ph.D. i endringsledelse og avdelingsleder i Gottlieb Paludan Architects og Juriaan van Meel, medstifter av BriefBuilder.

“Briefing for Buildings” er oversatt til franske og engelsk og brukes som pensum i Strategisk arealforvaltning både i Norge (NTNU) og andre land (TU Delft). Du kan bestille en fysisk kopi eller lese en gratis online versjon av boka her .