Home


Prosjekt

Nå strømmer det rent drikkevann fra nyt vannverk i Snekkersten, Danmark

01.09.2020

Siden tidlig i våres har det nye vannverket i Snekkersten forsynt lokale innbyggere og virksomheter med rent drikkevann. Vannverket er det seneste i en rekke av nye vannverk som Gottlieb Paludan Architects har utformet – alle med ny og tidsriktig teknologi, og alle med fokus på god forvaltning av våre vannressurser og en pedagogisk formidling av vannets kretsløp.

Det nye vannverket erstatter det gamle fra 1969 og er basert på ny teknologi som fjerning av metan ved hjelp av bunnlufting i sju kamre, dobbel filtrering, to frittstående og inspiserbare rentvannstanker à 1250 m3 i rustfritt stål samt bakteriedrepende UV-behandling av eventuelle urenheter. 

Vannverket ligger med utsikt over Snekkersten og Øresund og er integrert på en høytliggende tomt som skråner nedover mot Øresund. De store rentvannstankene er integrert i terrenget, slik at de er mindre synlige. Verket er utformet slik at den naturlige høydeforskjellen sørger for å lede vannet gjennom de forskjellige prosessene.

Vannverkets totale flate på 1700 m2 er organisert i én teknisk fløy og én besøks- og mannskapsfløy. Prosessanlegget er symmetrisk konstruert og plassert i en kubisk bygning med fasadeplater av rustrød cortenstål, som hever seg over en lav fløy i betong.

Snekkersten Vandværk er tenkt å ha en pedagogisk formidlingsrolle i Helsingør Kommune, og det er derfor etablert læringspunkter (hotspots) flere steder i arkitekturen, hvor publikum kan komme tett på og observere prosessene som vannet går gjennom, både i og utenfor vannverket. Mot Øresund er det et stort vindusparti som gir innsyn til tankene, mens vannposter langs fasaden og synlige taknedløp også bidrar til fortellingen om vann.

Nye Snekkersten Vandværk er oppført av Forsyning Helsingør, og prosjektet er utført som totalentreprise i samarbeid med Krüger A/S, CC Brun A/S og ISC ingeniører A/S.