Home


Virksomheten

Harald Martin Gjøvaag blir leder for Gottlieb Paludan Architects i Norge

14.02.2020

Gottlieb Paludan Architects utnevner Harald Martin Gjøvaag som ny leder for kontorene i Oslo og Trondheim.

Harald Martin Gjøvaag kommer fra rollen som utviklingssjef i Selvaag Bolig ASA, hvor han har jobbet med konseptutvikling, planlegging og regulering i den tidlige fasen. Han har også representert virksomheten eksternt og vært ansvarlig for samfunns- og myndighetskontakt. Etter fire år i rollen har han bidratt til å sette bærekraft og virksomheters samfunnsansvar tydelig på Selvaag Bolig ASAs dagsorden.

Med profesjonell bakgrunn som arkitekt og med ekspertise innenfor områdeplanlegging har Harald Martin Gjøvaag bygget opp arkitektfirmaene Alliance og Element arkitekter. Han har lang erfaring fra prosjekt- og designledelse innenfor bolig, skole, kultur og næring samt utviklings- og planleggingsarbeid. Han er en aktiv taler og er også med i juryen for "Årets konstruktion".

- Jeg tror på det å bygge opp sterke, tverrfaglige team, å utvikle den enkelte medarbeiders kompetanse i overensstemmelse med kundenes behov, å være kommersielt fokusert og å ha en klar lederstil for å skape et motiverende og godt arbeidsmiljø. Det handler ofte om både følelser og fag, sier han.

- Med Harald i spissen for Gottlieb Paludan Architects i Norge er vi godt posisjonert for å styrke virksomhetens stilling innenfor helhetsorientert og bærekraftig byutvikling samt videreutvikle vår ekspertise innenfor funksjonsbasert arbeidsplassdesign og programmering. Jeg ser også fram til at vi i fellesskap skal realisere våre konsepter innenfor mobilitet og knutepunktsutvikling, sier Kristian Hagemann, administrerende direktør for Gottlieb Paludan Architects.

I sin nye stilling vil Harald Martin Gjøvaag stå i spissen for Gottlieb Paludan Architects i Norge og virksomhetens kontorer i Oslo og Trondheim, og han kommer dessuten til å inngå i ledergruppen for AFRY i Norge.