Home


Prosjekt

Gottlieb Paludan Architects vinner utbyggingen av Aarhus Letbane i Danmark  

08.08.2019

Gottlieb Paludan Architects har vunnet oppdraget med å planlegge og utforme utbyggingen av Aarhus Letbane i samarbeid med Rambøll, Trailc, LE 34 og de franske landskapsarkitektene Ilex.

Utbyggingen av lettbanen består av fire delprosjekter: En linje mellom Spanien i Aarhus C og Brabrand, en linje mellom Lisbjergskolen og Hinnerup, en linje til Aarhus Ø samt en ny stasjon på hovedbanen i Brabrand.

Målsetningen for lettbanen er å bygge opp en sammenhengende kollektiv infrastruktur som skaper nye forbindelser i Århus og omegn. Ved å koble sammen byområder kan lettbanen bidra til å skape en mer tilgjengelig, effektiv og bærekraftig by. Lettbanens store kapasitet sikrer at innbyggerne rundt Århus kan komme seg raskt og enkelt til og fra jobb og utdanningssted.

Ambisjonen for vinnerdesignen er å gi noe tilbake til byen, og prosjektets primære fokus er passasjerene som med denne lettbanen skal få et attraktivt alternativ til bilen. Designen tar hensyn til kommende bebyggelser og bygninger og bidrar dermed til fortsatt utvikling i Århus og omegn. Nøkkelord for utbyggingen er tilgjengelighet, brukervennlighet og trygghet.

Arbeidet med etappe 2 forventes igangsatt sensommeren 2019, og forundersøkelsene forventes å være fullført i 2021. Rambøll er hovedrådgiver på prosjektet, og Gottlieb Paludan Architects er underrådgivere med ansvar for design av stasjoner samt landskapsmessig og bymessig innpasning.

Foto: Aarhus Letbane