Home


1 /
Prosjekt

Gottlieb Paludan Architects vinner to t-banestasjoner i Oslo

27.11.2018

I samarbeid med norske L2 Arkitekter har Gottlieb Paludan Architects vunnet to av seks t-banestasjoner på den nye Fornebubanen i Oslo. Teamet kom på førsteplass i designkonkurransen om både Skøyen og Vækerø stasjon på det som blir Oslos største kollektivutbygging på flere tiår.

Den nye t-banelinjen blir åtte kilometer lang og kommer til å forbinde Majorstuen i Oslo sentrum med det tidligere flyplassområdet på Fornebu. Linjen kobles på det eksisterende t-banesystemet og forventes å ha en samlet kostnad på omkring 13 milliarder kroner.

"Vi er veldig glade over å ha vunnet hele to stasjonsoppdrag på den nye banen og for å få muligheten til å bidra til Oslos bærekraftige utvikling framover. God kollektivtransport handler både om attraktive og velfungerende knutepunkter og om hvordan infrastrukturen tilpasser seg omgivelsene og bidrar positivt til området. Tidsriktig kollektivtransport som Fornebubanen, skaper muligheter for en sammenhengende byutvikling og vil bidra til å heve livskvaliteten for alle byens borgere. Vi gleder oss til å samarbeide med byggherren og med våre kolleger hos L2", sier Mette Neimann, avdelingsleder for Mobilitet & Transport hos Gottlieb Paludan Architects.

To stasjoner i havn
Skøyen stasjon er en del av et større trafikalt knutepunkt, hvor t-banestasjonen forbindes med en allerede eksisterende stasjon. Det skal etableres optimale forbindelser mellom tog, t-bane og andre trafikkformer – det etableres blant annet 1000 underjordiske sykkelparkeringsplasser som en del av den nye stasjonen. Stasjonen får en utforming inspirert av den eksisterende stasjonens tradisjonelle, norske materialer – tre og skifer – som får en oppdatering i den nye, underjordiske versjonen.

Vækerø stasjon er plassert inne i et fjell og utformes som en lang, kontinuerlig forbindelse mellom to innganger som begge er tilpasset lokal skala. Mens den ene stasjonsinngangen ligger høyt, ligger den andre tett ved Oslofjorden, og stasjonen gis sammenheng og identitet med en skulpturelt utformet himmel av gyllent metall. Også på denne stasjonen blir det etablert en underjordisk sykkelparkering med atkomst via sykkelramper.

Konkurransen om stasjonene på Fornebubanen
Til sammen 85 arkitektkontorer viste interesse for prekvalifiseringen, og av disse ble 14 valgt ut til prekvalifikasjon. Av disse 14 er Gottlieb Paludan Architects det eneste danske arkitektkontoret som har vunnet. De andre stasjonene på Fornebubanen ble vunnet av blant annet Zaha Hadid og Asplan Viak.

Etter planen skal den åtte kilometer lange Fornebubanen med totalt seks stasjoner, stå ferdig i 2025. 

Gottlieb Paludan Architects er erfarne infrastrukturspesialister med t-baneerfaring fra blant annet den kommende Sydhavnsmetroen i København, og de står også bak nye Nørreport Station og den kommende Hovedstadens Letbane i København.