Home


1 /
Prosjekt

Gottlieb Paludan Architects vinner konkurranse om brodesign i Storbritannia

14.12.2018

"The Framing Bridge" har Gottlieb Paludan Architects vunnet førstepremien i en åpen designkonkurranse om nye gangbroer til jernbanenettet i Storbritannia.

Gottlieb Paludan Architects’ design The Framing Bridge vant førstepremien i konkurranse med 120 innkomne forslag fra 19 land i en åpen designkonkurranse om nye gangbroer for Network Rail, som eier og drifter 32 000 km av jernbanenettet i England, Wales og Skottland.

I konkurransen etterspurte Network Rail en gangbro som er optimert for tilgjengelighet, og som kan brukes i hele det engelske jernbanenettet for å forbedre atkomstforholdene for togpassasjerer og andre fotgjengere. De nye broene skulle i tillegg løse utfordringen med elektrifisering av togdriften, hvor kjøremaster og kjøreledninger vil stille nye krav til fri høyde over skinnenettet. Network Rail etterlyste derfor ideer om en brodesign som er fleksibel og kan tilpasses alle de forskjellige lokalitetene som prosjektet kan forventes å omfatte.

Nøkkelbegreper i Gottlieb Paludan Architects’ brodesign er tilpasning, integrasjon og identitet.

"Broens enkle konstruksjon og ramme skaper et åpent rom, hvor det er mulig å legge til lokale særtrekk eller kunstneriske elementer. Videre har vi lagt vekt på skape en brodesign som er fleksibel, tilpasningsdyktig og ikke minst, byggbar. The Framing Bridge kan prefabrikkeres og monteres på stedet med minimal forstyrrelse av jernbanedriften", forteller designsjef Thomas Bonde-Hansen fra Gottlieb Paludan Architects.

Network Rail eier nesten 2400 gangbroer over hele Storbritannia og av disse oppfyller kun 200 framtidens krav. Det foreslås derfor et omfattende arbeid med utskifting av broer i takt med at det britiske jernbanenettet elektrifiseres. Gottlieb Paludan Architects’ vinnerprosjekt skal videreutvikles og inngå i Network Rails fremtidige utbyggingsplaner.

Gottlieb Paludan Architects har lang erfaring innen brodesign og jernbanearkitektur. Virksomheten står blant annet bak Byens Bro I Odense, Nørreport Station i København og har nylig vunnet oppdraget med å utforme to nye metrostasjoner på den nye Fornebubanen i Oslo.