Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects skal planlegge Ocean Space Centre i Trondheim  

05.11.2019

Norske Statsbygg har valgt ut Gottlieb Paludan Architects Norge til å utarbeide reguleringsplanen for Ocean Space Centre på Tyholt i Trondheim. Senteret skal erstatte det eksisterende marintekniske forskningssenteret på Tyholt og blir et moderne senter for forskning, teknologiutvikling og utdannelse for NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og SINTEF (Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole).

Ocean Space Centre Laboratories skal inneholde større laboratorier, forsknings- og undervisningsarealer for omkring 1000 ansatte og studenter og vil omfatte ca. 50 000 m2 med nybygg. Ocean Space Centre blir viktig for verdiskapingen i havindustrien de neste par tiårene. Senteret er planlagt med flere våte laboratorier i form av store bassenger, hvor man kan teste og forske i modeller av for eksempel plattformer og skip. I tillegg planlegges det laboratorier, hvor forskjellige typer motorer og strukturer kan testes med vekt på klima og miljø.

- Vi ser fram til å lede dette prosjektet som kommer til å ha en smitteeffekt på maritim forskning og næring, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Sissel Arctander, prosjektleder for arbeidet med Ocean Space Center og leder av Plan & Urbanisme på Gottlieb Paludan Architects' Trondheimskontor.

Gjennom en rammeavtale med Statsbygg har Gottlieb Paludan Architects hatt ansvaret for flere reguleringsoppgaver og har bred erfaring med campus-planlegging i Trondheim, Stavanger, Molde, Ålesund og Harstad. I år vant Gottlieb Paludan Architects dessuten en rammeavtale med Akademiska Hus, som bygger for universiteter og andre undervisningsinstitusjoner i Sverige.

– Med vår erfaring er vi en god match når det gjelder Statsbyggs ambisiøse mål og den kompleksiteten som dette prosjektet representerer, forteller Kjersti Bjørkeng Størdal, som leder Gottlieb Paludan Architects' kontor i Trondheim.

Les mer om prosjektet her: Statsbygg.no

Foto: NTNU/Erik Børseth