Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects skal designe ny bro og inngang til Tyresta Nationalpark i Sverige  

20.11.2019

Gottlieb Paludan Architects har vunnet konkurransen om å utforme nye ankomstforhold og en ny gangbro til en 1970 hektar stor nasjonalpark sørøst for Stockholm.

Gottlieb Paludan Architects’ forslag vant førstepremie blant 27 innkomne forslag i en åpen arkitektkonkurranse om en ny inngang til Tyresta Nationalpark og en gangbro mellom Alby Naturreservat og nasjonalparken. Den 90 meter lange broen over Nyforsviken vil fungere som en nordlig inngang til nasjonalparken og skal stå ferdig våren 2021.

I konkurransen har Tyresö Kommun etterspurt en bro som tar hensyn til områdets uberørte natur. Den nye hovedinngangen til Tyresta Nationalpark starter et forløp gjennom et landskap som skifter fra kulturlandskap til et stadig mer uberørt naturområde med urskog, og broen over Nyforsviken skal være en integrert del av det naturlige forløpet gjennom nasjonalparken. Formgivningen underordner seg derfor den omkringliggende naturen og bygger på en detaljert og grundig innsikt i områdets eksisterende kvaliteter. ”Vårt mål er å sørge for at løsningen vår nesten ser ut som om den allerede var der, og at det nye vi skaper – og da spesielt broen – er som hentet direkte ut av fjellet. Alt nytt tilføyes kun for å styrke og understreke det eksisterende”, forteller designsjef Thomas Bonde-Hansen fra Gottlieb Paludan Architects.

Broen er designet med en rett linjeføring uten understøttinger. Den er konstruert med forspendte trekkstenger som er boret inn i fjellet, som stabiliseres av brofag i betong, mens vernet utføres i rustfritt stål – alt sammen robuste materialer som skal sikre minimalt materialforbruk og lang levetid. Juryen beskriver Gottlieb Paludan Architects design som "en bro med en presis design som ikke konkurrerer med det uberørte miljøet mer enn nødvendig".

De nye ankomstløsningene omfatter en større hovedinngang fra vest og en mindre inngang fra øst. Ankomsten til hovedinngangen er utstyrt med parkeringslommer for biler, motorsykler, turistbusser m.m. og knyttes til en ny informasjonsplass og et nettverk av stier, inkludert en av Sveriges lengste vandreruter, Sörmlandsleden. Ankomst fra øst skjer via et åpent kulturlandskap. Her er parkeringsområdet lagt opp for biler og sykler og ligger i tilknytning til en mindre klynge av eldre bygninger som omfatter Alby Friluftsgård og Præstegård.

Gottlieb Paludan Architects har stor erfaring med brodesign og har bl.a. designet gangbroer for Network Rail i Storbritannia, Byens Bro I Odense i Danmark og Loftesnes bro i Sogndal. Arkitektkontorets landskapsarkitekter har dessuten svært omfattende erfaring med å passe inn større og mindre anlegg i sårbare landskap og naturområder.

Link to related external article