Home


Prosjekt

Gottlieb Paludan Architects shortlisted i Bergen  

01.02.2019

 

Bergen kommune har valgt ut fem team som skal utarbeide forslag til ny utforming av de mest sentrale og historiske byrommene i Bergen. Det overordnede målet med konkurransen er å få utformet forslag til hvordan man på best mulig måte kan integrere en kommende, ny lettbanelinje i det historiske bymiljøet rundt havnen i Bergen. Gottlieb Paludan Architects står i spissen for et av teamene som er valgt ut.

"Bergen kommunes ambisjon for området er at det skal styrkes som et lokalt, regionalt og internasjonalt møtested med tydelig historisk dybde. Det skal være et levende og bærekraftig bymiljø for både innbyggere og besøkende gjennom hele året. Konkurransens oppgave er derfor å utforme byrommene slik at kulturminner, bybane, torg, og havn blir integrert i byen på en helhetlig måte", forteller Anna Elisa Tryti fra Byråd for byutvikling, Bergen Kommune.

Gottlieb Paludan Architects er en del av teamet, sammen med Tegn_3, Austigard Arkitektur, Arkitektskap, ÅF Lighting og ÅF Infrastructure.