Home


Prosjekt

Gottlieb Paludan Architects og AFRY designer ny fergeterminal i Stockholms Gamla Stan

17.04.2020

Stockholm by er anlagt på øyer, holmer og skjær, og derfor er fergetrafikken en viktig del av byens kollektivsystem. Gottlieb Paludan Architects og AFRY har fått i oppdrag å utforme en ny terminal, som skal være knutepunktet for fergetrafikken og samtidig fungere som nytt møtested i Stockholms eldste bydel.

Byggherren er Trafikförvaltningen i Region Stockholm, og ambisjonen med prosjektet er å skape økt byliv på kaien og styrke offentlig transport, stedets forbindelse til vannet og sammenhengen med Gamla Stans egenartede og historiske arkitektur.

Gottlieb Paludan Architects og AFRY får ansvar for design og prosjektstyring i de tidlige fasene. Et gjennomgående tema er at design og teknisk funksjon skal gå hånd i hånd, og tanken er at terminalen både skal fungere som et knutepunkt for offentlig transport, og som et nytt møtested som gir byens innbyggere og turister muligheten til å oppholde seg ved vannet.

Området rundt Skeppsbron og den nye fergeterminalen utgjør en kompleks del av kaiområdet i den gamle bydelen. Stedet gjennomgår store endringer i forbindelse med den aktuelle ombyggingen av trafikknutepunktet Slussen, og den nye fergeterminalen blir en del av den generelle oppgraderingen av området.

– Vi ser fram til å styrke bylivet og tilføye en ny og moderne forbindelse mellom by og vann, som balanserer hensynet til bevaring, tilpasning og fornyelse. Fergeterminalen kommer til å løfte hele området, sier Mette Neimann, arkitekt og avdelingsleder hos Gottlieb Paludan Architects.

– AFRY har i mange år vært involvert i arbeidet med knutepunktet Slussen, og vi er veldig glade og stolte over fortsatt å kunne bidra til utviklingen av området, sier Sara Bergendorff, sjef for samfunnsplanlegging hos AFRY.

Den nye fergeterminalen vil stå ferdig i 2023.