Home


Virksomheten

Gottlieb Paludan Architects Norge blir AFRY Ark Studio

11.10.2022

Gottlieb Paludan Architects i Norge går samen med våre arkitektkollekaer i Sverige og Finland, for å etablere et sterkt, lokalt tilbud innen arkitekturfag og strategisk rådgivning. Vårt nye navn er AFRY Ark Studio.

AFRY er ledende innen bærekraftig samfunnsutvikling, og er en viktig aktør i den grønne omstillingen. I flere år har selskapet bygget opp sitt arkitekturtilbud og videreutviklet sin designstrategi med oppkjøp av flere anerkjente arkitektvirksomheter som Sandellsandberg arkitekter, Koncept og Gottlieb Paludan Architects.

For å møte kunders behov for et bredere arkitekturtilbud etablerer AFRY nå AFRY Ark Studio,  som består av mer enn 160 arkitekter, rådgivere og designere i Norge, Sverige og Finland. Den norske arkitektvirksomheten har fram til nå vært en del av Gottlieb Paludan Architects, og blir nå en del av AFRY Ark Studio. Gottlieb Paludan Architects i Danmark vil fortsetter under samme merkevare og har flere prosjekter i Norge.  

- Jeg er veldig stolt av å lansere AFRY Ark Studio. Vi skal være den lokale arkitekten som utfyller AFRYs eksisterende nisjearkitektur- og designportefølje. Vårt mål er å rette oss mot en større del av markedet. Sammen med Sandellssandberg, Koncept og Gottlieb Paludan Architects skal AFRY Ark Studio være en utfordrer i det nordiske markedet, sier Helena Paulsson, Head of Architecture & Design i AFRY.

Dekker en bredde av tjenester i Norge

I Norge har AFRY Ark Studio 50 medarbeidere, med kontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger og på Svalbard. Virksomhetens fagområder dekker arkitektur, landskap, interiør & arbeidsplassutvikling, arealplanlegging, strategisk tidligfaserådgivning og design.

- Vi ser at det er et stort behov for å ha et blikk for hele livssyklusen i prosjekter. AFRY Ark Studio skal være tett på kunden og ha en nærhet til og forståelse av identiteten til omgivelsene våre og menneskene som bor her, sier Niclas Nilssen, direktør for AFRY Ark Studio i Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt med:

Inger Sund, kommunikasjonssjef AFRY i Norge

468 16 954

Les mer her: AFRY Ark Studio | AFRY