Home


Virksomheten

Gottlieb Paludan Architects etablerer seg i Norge  

27.06.2019

Gottlieb Paludan Architects overtar det norske arkitektfirmaet tegn_3 og etablerer en skandinavisk arkitektvirksomhet med kontorer i København, Malmø, Oslo og Trondheim.

Det nye arkitektfirmaet vil bli drevet under navnet Gottlieb Paludan Architects og den praktiske sammenslåingen vil skje gradvis i løpet av 2019.

Begge firmaer er del av ÅF Pöyry AB og samarbeider allerede på flere felles prosjekter. Aktuelle prosjekter for Gottlieb Paludan Architects i Norge inkluderer blant annet stasjonene Skøyen og Vækerø på den nye t-banelinjen Fornebubanen i Oslo. Vi har også stått for utformingen av Holmestrand stasjon og løst byutviklingsoppgaver i Sarpsborg, Grålum og Odda.

Læs mere her: