Home


Prosjekt

Gottlieb Paludan Architects designer verkstedene til framtidens bærekraftige tog  

05.07.2019

Gottlieb Paludan Architects har, sammen med Rambøll og Mott MacDonald, vunnet jobben med å utforme verkstedsanlegg til DSBs nye el-drevne tog.

DSB går over til el-tog og starter med det en ny epoke. I løpet av de neste årene skal DSB skifte ut togparken på over 100 tog med strømdrevne tog og dermed bidra til en mer klimavennlig togtrafikk i Danmark. I den forbindelse skal DSB bygge nye verksteder som skal kunne ta imot, vedlikeholde og klargjøre de nye el-togene. De nye verkstedene vil bli oppført i Århus, Fredericia og København, og fokus skal ligge på funksjonalitet og arkitektonisk kvalitet. Bærekraft blir et ledende prinsipp for byggeprosjektet, som skal DGNB-sertifiseres.

Gottlieb Paludan Architects er arkitektrådgivere på prosjektet og viderefører dermed sitt 100-årige samarbeid med DSB. Gottlieb Paludan Architects har vært involvert i oppføringen av alle tidligere togverksteder i Danmark og kan derfor bidra med omfattende erfaring. Prosjektarbeidet hadde oppstart i midten av 2019, og Rambøll er hovedrådgiver på oppdraget.