Home


Virksomheten

Gottlieb Paludan Architects’ Annual Sustainability Report 2020

04.01.2021

Vi har nettopp sendt inn vår tolvte årsrapport til FNs Global Compact Organization. Hvert år siden 2009 har vi i disse rapportene laget status over vårt arbeid med menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Siden vi er et dansk og skandinavisk selskap, er mye av det som har med grunnleggende rettigheter å gjøre, innlemmet i lovgivning og avtaler mellom arbeidsmarkedets parter. Å redusere miljøpåvirkningen av arbeidet vårt har derfor vært sentralt i rapporteringen gjennom årene med Global Compact. Dette fokuset ble skjerpet i 2020 gjennom en beslutning om å jobbe målrettet med CO2-reduksjon

Verden er midt i en klimakrise, og det er vårt ansvar å endre kurs. Klimakrisen utgjør en trussel for planeten vår og for menneskehetens eksistens - og den krever vårt faste engasjement og umiddelbare handling. Bygging bidrar betydelig til global oppvarming, og som arkitekter kan vi ta ansvar ved å endre vår praksis og sikte mot karbonnøytralitet.

Derfor har vi bestemt at vår høyeste prioritet må være å bekjempe klimakrisen gjennom CO2-reduksjon i våre prosjekter. Vi har innsnevret vårt fokus, og selv om mange av FNs 17 globale mål er relevante for oss, har vi besluttet at det må legges en strategi og en plan for å redusere CO2-fotavtrykket på alle våre prosjekter. Derfor konsentrerer vi oss nå om FNs mål nr. 13: Klimahandling. Vi fortsetter å jobbe for FNs Global Compact-initiativ og dets prinsipper innen menneskerettigheter, menneskerettigheter, beskyttelse av det naturlige miljøet og kampen mot korrupsjon i alle dens former.

Utdrag fra rapporten:

  • Vi jobber med utviklingen av et klimaverktøy for å måle, rapportere og kontrollere CO2-reduksjoner i alle våre prosjekter. Med dette verktøyet planlegger vi å generere data som kan inspirere og drive alle våre byggherrer og partnere til å ta prosjektbeslutninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp i atmosfæren.
  • Gottlieb Paludan Architects i Danmark og Norge har gjennomført kvalitative medarbeiderundersøkelser med egne ansatte og i morselskapet AFRY. Analysen av undersøkelsens 647 svar avslørte at det var en rekke nyanser i de ansattes erfaringer avhengig av ansiennitet, livssituasjon osv.
  • Gottlieb Paludan Architects har startet en treårig industriell doktorgrad prosjekt i samarbeid med Ph.D. studentene Marcus Tang Merit og KADK. Prosjektet vil undersøke hvordan fysisk funksjonshemmede brukeres opplevelser av rom blir kommunisert og operasjonalisert i den arkitektoniske designprosessen.

Les rapporten på United Nations Global Compacts nettside.