Home


Projekt

Detaljreguleringsplan for Sem Sælands veg – presentasjon fra nabomøte

25.09.2020

Gottlieb Paludan Architects jobber med utarbeidelse av detaljregulering for SINTEF Energi, Sem Sæland 11, Trondheim. Forslagstiller er SINTEF energi AS og PKA er prosjekterende arkitekter.

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av SINTEF Energis virksomhet i Sem Sælands vei 11 på Gløshaugen.

Tiltaket skal og ivareta framtidig behov for areal og funksjonskrav og bygge opp under NTNUs mål for campusutvikling. Planarbeidet gjennomføres parallelt med NTNU/Statsbyggs planarbeid for campussamlingen, som er den viktigste byplanoppgaven for siden.  

23.09.20 ble det avholdt nabomøte.