Home


Virksomheten

Covid-19: Slik gjør vi

16.09.2020

Covid-19 har spredt seg i Europa, og myndighetene har tatt en rekke initiativer for å dempe utviklingen av pandemien. Gottlieb Paludan Architects følger myndighetenes instruksjoner nøye og fokuserer samtidig på å løse alle oppgaver som planlagt.

Vi tar situasjonen på alvor og har implementert retningslinjer for vårt arbeid i Norge, Danmark og Sverige i henhold til instruksjonene fra de lokale myndighetene. Norge er i starten på andre smittebølge og den norske regjering mener at den nåværende smittesituasjonen ikke tillater at samfunnet kan åpnes ytterligere nok en gang.

Følgende initiativer gjør seg gjeldende på våre norske kontorer:

  • Vi oppfordres å holde oss hjemme mest mulig og unngå sosial kontakt
  • Påbud om hjemmekontor i regioner med mye smitte og ellers sterkt anbefalt for øvrig
  • Fysiske møteaktiviteter begrenses ytterligere
  • Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk
  • Ingen reiseaktivitet


Våre ansatte er fullt tilgjengelig via e-post og telefon for kunder og samarbeidspartnere. Planlagte møter holdes via Microsoft Teams slik at vi kan opprettholde effektiv fremgang og god kommunikasjon i alle oppgaver. Eventuelle behov for fysisk å delta på møter, besøke byggeplasser, etc. må avtales med nærmeste leder, som har dialogen med kunder og forretningspartnere.

Gottlieb Paludan Architects overvåker utviklingen av Covid-19 nøye og opptrer i samsvar med lokale helsemyndigheters instruksjoner.

Takk for din forståelse og støtte.

Norge: