Home


1 /
Prosjekt

Avfallssortering i skinn og stål i Københavns Rådhus

26.06.2019

I 2018 besluttet København kommune at byens rådhus skulle gjennomgå en grønn omstilling. I forbindelse med dette har Gottlieb Paludan Architects designet en ny innendørsløsning for avfallssortering, hvor søppelkassene er laget av materialer som komplementerer Martin Nyrops design.

Oppgaven gikk ut på å erstatte de gamle stålbeholderne med en ny løsning, hvor avfallssortering står i sentrum. Fokus for løsningen er at søppelkassene skal stå på steder hvor de har stor visuell effekt og tilpasser seg bygningen på en måte som respekterer Martin Nyrops materialer og detaljer. Martin Nyrop tegnet ikke bare bygningen, han designet også alt inventaret, fra møbler og veggutsmykninger til heller og dørhåndtak, som i dag danner rammen omkring en moderne arbeidsplass. Unikt for søppelkassene er bruken av skinn og lakkert stål, som skal passe inn og skape et utsøkt og naturlig utseende som harmonerer med det store spekteret av tresorter og forskjellige overflater.

Formgivningen oppfyller behovet for en fleksibel og transportabel løsning. Det er søppelkassestativet som styrer sorteringen, og det fungerer som moduler som både kan stå for seg selv og settes sammen i grupper på to eller tre. Symbolet på lokkene representerer fire ulike typer avfall: Bio, plast, restavfall og glass.