Home


Mikkel Vadstrup Schmidt

Mikkel Vadstrup Schmidt

Utvalgte prosjekter

Arkitektur

Amagerværket BIO4

Landskap

Lettbanen i København

Arkitektur

Gangbroer for Network Rail

Arkitektur

Skøyen Stasjon

Arkitektur

Vækerø Stasjon

Landskap

Haga stasjon og byrom