Home


Michael Stabell

Michael Stabell

Utvalgte prosjekter

Arkitektur

Byens Bro – design av sykkel- og gangbro

Arkitektur

DR Byen, Segment 3

Arkitektur

Spisslastsentralen KLC2, Kastrup Lufthavn

Landskap

Lettbanen i København

Arkitektur

Värtaverket, biomassefyrt varmekraftverk

Arkitektur

Gangbroer for Network Rail