Home


Jesper Ravn

Jesper Ravn

Utvalgte prosjekter

Landskap

Haga stasjon og byrom

Landskab & Byrum

Ny Ellebjerg Station

Arkitektur

Värtaverket, biomassefyrt varmekraftverk

Arkitektur

Shenzhen, Waste-to-Energy, Kina

Landskap

Solrødgård Klima- og Miljøpark

Arkitektur

Amagerværket BIO4