Home

Markeder

Mobilitet & Transport

Urbaniseringen bidrar til å forme samfunnet vårt. De større byene med sine jobber, utdanningsmuligheter og kulturtilbud tiltrekker seg stadig flere mennesker. Trengselsproblematikk er en voksende utfordring for byene, mens distriktene må håndtere problemer med økende fraflytning.

Vi i Gottlieb Paludan Architects bidrar til å gjøre trafikken i byene smidigere, gjøre avstanden mellom by og land mindre og koble sammen mennesker og byer. Vi jobber spesielt med å skape større sammenhengskraft gjennom å utvikle trafikknutepunkter, samspillet mellom forskjellige transportmidler og sammenhengen med byen omkring – både innenfor og utenfor Danmarks grenser.

En velfungerende infrastruktur er en av mange parametre for et velfungerende samfunn. Det skal være lett og attraktivt å bevege seg, både på tvers av landet, mellom byer og i byens rom – med kollektivtransport, på sykkel, i bil eller med en kombinasjon av reiseformer. Vi betrakter dette som en arkitektfaglig kjerneoppgave. Vi gir form til t-baner, lettbaner, bussystemer, stasjoner, trafikkterminaler, broer, plasser, gater, veier, verksteder, tekniske anlegg og kontrollrom. Det skal bidra til å skape bedre reiseopplevelser og en velfungerende trafikkavvikling. Vi legger til rette for sykkelbruk med prosjekter for gang- og sykkelbroer, sykkelveier og sykkelparkering.

Men mobilitetsløsningene våre handler ikke bare om å komme seg fra A til B, de skal også finne sin naturlige plass i omgivelsene. Derfor designer vi stasjoner og plasser på en slik måte at de hever kvaliteten på omgivelsene og byrommet. Veier og banestrekninger utformer vi slik at infrastrukturen utgjør et selvstendig bidrag til byen og landskapet og ikke bare handler om ren nytte.

Vi har levert nyskapende og holdbare løsninger til kundene våre siden 1901. Vår lange erfaring har lært oss å forstå kompleksiteten i mobilitetsprosjekter. Det er ofte prosjekter som er av stor offentlig interesse, og som involverer mange interessenter og disipliner. Vi har kompetanse, som rådgivende arkitekter, til å jobbe på et felt, hvor mange har rett til å bidra og kommer med ønsker og holdninger. Våre samarbeid kjennetegnes av ansvarlighet og gjensidig respekt og gjenspeiler en tillit som er helt nødvendig i slike relasjoner.

Mobilitetsfremmende byggeprosjekter er også en del av vårt felles, offentlige rom. De blir en del av mange menneskers hverdag. Derfor er det svært viktig for oss å utvikle og bidra til funksjonelle, brukervennlige og estetisk tiltalende løsninger som binder verden sammen og beriker den.

Kontakt

Sara Wille-Garvin

  • Leder for Byutvikling & Mobilitet, DGNB-konsulent
  • Byplanlegger, Arkitekt MAA
Telefon:
+45 4171 8237

Christian Ernst

  • Leder for Brodesign & Mobilitet
  • Arkitekt MAA
Telefon:
+45 4171 8231

Inge Fredslund

  • Leder for Metro & Jernbane, Prosjektleder
  • DGNB-konsulent, Arkitekt MAA
Telefon:
+45 4171 8215

Utvalgte spesialiseringer innen Mobilitet & Transport

Vis alle

LES OM VÅRE ANDRE MARKEDER

Vi jobber innenfor markedene Kontor & Næring, Utdanning & Helse, Stedsutvikling & Byrom, Energi & Forsyning og Mobilitet & Transport. Her jobber vi med den fysiske utformingen av både næringsmessige og samfunnsmessige funksjoner.

Social

Follow us LinkedIn Facebook Instagram