Home

Markeder

Kontor & Næring

Med nye arbeidsformer, nye reise og forbruksvaner står arbeidsplasser og næringsvirksomhet foran spennende utviklingsmuligheter. Dagens eiendomsmarked utfordres, virksomheter vokser og krymper, behovet for fleksible løsninger i bruk er økende, mens byggene våre kanskje fortsatt er for faste.

I Gottlieb Paludan Architects gir vi våre oppdragsgivere muligheten til å tenke på eiendommen eller arbeidsplass som organisasjonsutvikling og som et verktøy for å nå strategiske mål. Sammen med våre oppdragsgiveres utformer vi fremtidens kontor som er bærekraftige – økonomisk, miljømessig og sosialt. I denne konteksten er arbeidsplassutvikling nettopp formgiving og organisasjonsutvikling i samspill.  

Vi jobber både med byggherre, og med brukere, og har som målsetting å integrere de ulike suksesskriterier for bygg som byggherre og brukere ofte har. Vi legger vekt på å forstå helhet og kontekst.

Ny teknologi, nye arbeidsformer og nye ambisjoner om bærekraft og ressursbruk gjør at vi må tenke nytt om utvikling og utforming av arbeidsplasser. Moderne arbeidsplasser må være tilpasningsdyktige og legge til rette for nye praksiser. 

Kjernen i vår næringsbyggrådgivning er "den gode arbeidsplass". Vi sørger for at virksomhetsidentitet, arbeidsform, møtekultur, IT, inneklima, lys og arkitektonisk uttrykk går opp i en høyere enhet. I Gottlieb Paludan utforsker vi hvordan omgivelser, arbeidsplasser og steder kan være verktøy for å virkeliggjøre strategi. Vi sikrer at arbeidsplassene har et program og en form som fremmer gode lærings- og arbeidsmiljø, samtidig som de er arealeffektive. 

For å gi våre oppdragsgivere best mulig resultat jobber våre eksperter tett sammen på tvers av fag. Vi har Norges sterkeste team innenfor feltet arbeidsplassutvikling, med både arbeidsplasseksperter, strategi- og organisasjonsutviklere, interiørarkitekter, prosessledere og organisasjonspsykologer. Sammen skaper vi enkel, tidløs og ansvarlig arkitektur med solid faglig innsikt og et trent helhetsblikk.

Kontakt

Tine Kjærulff Bay

  • Kreativ direktør
  • Arkitekt MAA
Telefon:
+45 2060 6594

Utvalgte spesialiseringer innen Kontor & Næring

Vis alle

LES OM VÅRE ANDRE MARKEDER

Vi jobber innenfor markedene Kontor & Næring, Utdanning & Helse, Stedsutvikling & Byrom, Energi & Forsyning og Mobilitet & Transport. Her jobber vi med den fysiske utformingen av både næringsmessige og samfunnsmessige funksjoner.