Home

Markeder

Energi, Vann & Industri

Et moderne samfunn med høye krav til stor aktivitet og komfort, er avhengig av en velfungerende, sikker og bærekraftig energi-, vann- og spillvanninfrastruktur. Vi utformer arkitektur som leverer og forenkler hverdagen, og som inngår i utformingen av nye og bærekraftige energi- og ressursnett.

For oss i Gottlieb Paludan Architects er utvikling og utforming av forsyningsindustriens fysiske rammer et viktig forretningsområde og en sentral, faglig oppgave. Siden 1940-tallet har vi vært rådgivere for et bredt utvalg av byggherrer innen energi- og forsyningsindustrien, og gjennom flere hundre realiserte prosjekter har vi tilegnet oss stor ekspertise på dette feltet. Vi har som krav at prosjektene våre skal være til felles beste, og vi er stolte over å ha vært arkitekter på mange høyprofilerte prosjekter som løfter overgangen fra fossil til fornybar energi fra et rent teknisk anliggende til å bli et synlig og nærværende prosjekt for offentligheten.

De siste årene har vi utvidet vår store prosjektportefølje med en rekke prosjekter for høyteknologiske industrier, deriblant datasentre og produksjon. Moderne industrivirksomheter er forbrukere av råstoffer, vann, og energi, men gjennom å utnytte overskuddsvarme til fjernvarmesystemet, gjenbruk av materialer osv. er de i stadig større grad en del av utviklingen av nye og bærekraftige energi- og ressursnett. Vi har lang erfaring i å sette oss inn i behovene som byggherrer har, og vi trekker veksler på denne erfaringen hver gang vi står overfor en ny oppgave. Vi ser at energi- og vannbransjen har mange like krav og ønsker som dagens moderne og høyteknologiske industri, blant annet når det gjelder robuste, holdbare og sikre løsninger med høy holdbarhet og lavt vedlikeholdsbehov.

Overalt etterstreber vi å designe bygnings- og landskapsløsninger som er tett integrert med prosesstekniske anlegg. Våre mange prosjekter spenner fra kraftverk, fjernvarme- og fjernkjølingsanlegg, gassanlegg, geotermiske anlegg, vannverk, renseanlegg, anlegg for håndtering av ekstremnedbør, avfallshåndtering, datasentre og produksjon. Vi ivaretar også utformingen av alle tilhørende drifts- og servicefunksjoner som kontrollrom, laboratorier, verksteder, administrasjonskontorer samt uteanlegg med rekreativt landskap, teknisk regnvannshåndtering, forplasser og vei- og dokkinganlegg. Vi løser oppgaver i alle størrelser, fra etablering av store anlegg i åpne landskap, via mindre anlegg i byen, til renovering av eksisterende anlegg. Ved anlegg i åpne landskap er fjernvirkningen helt sentral. Her bør arkitekturen være enkel og markant. I byen er anleggets fremste oppgave å framstå med like stor situasjonsfornemmelse som integritet i byens rom. Oppussing og transformering skal skje med respekt for det bestående, men også bidra til å stikke ut en arkitektonisk kurs som viser tiltro til nåtiden og har ønsker for framtiden.

Kontakt

Christina Tolstrup

  • Leder for Vann & Forsyning, DGNB-konsulent
  • Arkitekt MAA
Telefon:
+45 4171 8277

Marise Hansen

  • Leder for Klimatilpasning & Landskap
  • Prosjektleder, Landskapsarkitekt
Telefon:
+45 4171 8298

Utvalgte spesialiseringer innen Energi, Vann & Industri

Vis alle

LES OM VÅRE ANDRE MARKEDER

Vi jobber innenfor markedene Kontor & Næring, Utdanning & Helse, Stedsutvikling & Byrom, Energi & Forsyning og Mobilitet & Transport. Her jobber vi med den fysiske utformingen av både næringsmessige og samfunnsmessige funksjoner.