Home


1 /
Landscape & Planning

Urban common in the Arena quarter  

Gottlieb Paludan Architects har været projektingeniørarkitekter på en park af parkområder i det nybyggede kvarter ved Royal Arena i Ørestad Syd.

Parkområdet strækker sig gennem Arena Quarter i Ørestad Syd strækker sig fra de åbne vidder til Kalvebod Common til den tætte byudvikling ved Ørestads Boulevard. Fokus har været på at skabe afstrømningsløsninger til regnvandshåndtering for at høste regnvand fra tagene i de omkringliggende bygninger og dirigere det til en blå kanal, der ændrer naturen fra øst til vest, fra en byflomme i sin støbte beton til stedet til et mere naturskønt kanal.

Ved projektering af plantningen var fokus på lokale dyrkningsforhold, og valget af planter blev taget med inspiration fra vegetationen på Kalvebod Common. Traktaten understreger således kvartalets identitet som et sted, hvor byen , forstæderne og naturen overlapper hinanden.

Det grønne bybillede er kantet langs den omkringliggende udvikling af en promenade med en overflod af pletter at dræbe. Med sine rum af forskellig karakter er traktaten også blevet tildelt rollen som en urban fælles i kvartalet omkring den nye Royal Arena. Tilgængelighed har derfor været vigtig, ikke kun med hensyn til fysisk adgang, men også for at sikre, at parken er gjort elastisk og rummelig nok til at være vært for de mange forskellige former for aktivitet.

Project location