Home

Speciale

Udbudsrådgivning

Den rette udbudsform og -proces sætter rammerne for et projekt med fokus på bygherres værdier og krav. Succesen er betinget af at kunne navigere i et felt udspændt mellem arkitektonisk kvalitet, økonomi, tidsplaner, en omfattende lovgivning og behovet for en fair og gennemsigtig proces. 

Forskellige udbudsformer fremmer forskellige resultater. Hos Gottlieb Paludan Architects tager vores rådgivning derfor altid udgangspunkt i bygherrens konkrete behov og succeskriterier. Vi har omfattende erfaring med hele procesforløbet - fra det strategiske valg af udbudsform til den konkrete afvikling af udbud. Vi yder rådgivning i alle faser fra behovsafdækning og programskrivning til udbud, prækvalifikation, bedømmelse og tildeling.

Gottlieb Paludan Architects rådgiver både offentlige og private bygherrer i forbindelse med alle udbudsformer. Vi tilrettelægger udbud med et begrænset antal deltagere og varetager procesforløb for åbne konkurrencer. Disse kan spændende fra EU-udbud til minikonkurrencer under tærskelværdien. 

Som specialister i konkurrenceteknisk rådgivning er vi altid i tæt dialog med bygherren gennem hele forløbet. Det sikrer, at processen understøtter projektets formål og er tilpasset bygherres succeskriterier for det endelige projekt. Både når det gælder tid, økonomi og arkitektonisk kvalitet.

Kontakt

  • Designchef og afdelingschef Erhverv og Administration
  • Partner, Arkitekt MAA
Tif
+45 2060 6594
C

Læs om vores andre specialer