Home

Ydelser

Bygherrerådgivning

Gottlieb Paludan Architects’ bygherrerådgivere skaber gunstige formelle og organisatoriske rammer om projekter. Målet er at fremme løsninger af høj arkitektonisk kvalitet. Vi ved, hvilke spørgsmål der skal stilles og hvilke midler, som kan tages i brug for at omsætte bygherrens krav og ønsker i et realiserbart projekt og et vellykket byggeri.

For bygherren handler det om at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Vi arbejder struktureret og analytisk for at tilvejebringe et velfunderet grundlag for denne proces. Vi yder rådgivning til både offentlige og private kunder - helhedsorienteret og uvildigt.

Vi sikrer, at bygherrens problemstillinger bliver belyst såvel i bredden som i dybden. Vi trækker her på et stort og kompetent netværk af interne og eksterne specialister, bl.a. indenfor IKT, landskab, ingeniørkunst, økonomi og jura.

Vores analyser og anbefalinger er således baseret på opdateret ekspertviden.

Målet er optimale og konkrete løsninger, der imødekommer bygherrens værdier, behov, økonomi og tidsramme. En entydig og grundig projektdefinition og -styring fra begyndelsen giver de bedste forudsætninger for de øvrige rådgivere, entreprenører og leverandørers arbejde.

Vores rådgivning afdækker bygherrens konkrete behov og strategiske potentialer, finder forbedringsmuligheder, genererer ideer og omsætter disse til værdiskabende, konkrete og realiserbare projekter. Vi tilbyder løsning af en lang række delopgaver, ligesom vi bistår kunder igennem hele procesforløb.

Forundersøgelser 
Vi bistår med analyser og forundersøgelser, for at give bygherren et realistisk billede af de mulige scenarier. Det kan fx være når der skal træffes beslutninger om, hvorvidt der er behov for nybyggeri, flytning eller organisationsændringer, eller om bygherren skal eje eller leje? Her sikrer Gottlieb Paludan Architects at de relevante fagligheder og specialister er til stede i projektet.

Organisationsrådgivning 
Vi bistår vores kunder i at få den interne organisering af afdelinger, funktioner og lokationer til i så høj grad som muligt at understøtte forretningsmålene. Vi gennemfører strategiske processer og udvikler scenarier, der støtter afklaringen og beslutningerne.

Lejerrådgivning 
Vi har omfattende erfaring med at bistå store organisationer og offentlige institutioner ved flytning og forhandling med udlejere. Vi kan bistå med fx behovs- og kravspecifikation, medarbejderinddragelse, vurdering af konkrete lejemål, kontraktforhandling med udlejere, samt organisering af flytteproces og indflytning.

Konkurrencerådgivning  
Vi er specialister i at rådgive offentlige og private bygherrer i forbindelse med idé- og projektkonkurrencer, åbne eller indbudte. Vi yder konkurrenceteknisk rådgivning gennem hele forløbet, så bygherren opnår høj arkitektonisk kvalitet inden for den fastsatte økonomi.

Styring af komplekse projekter  
Vi arbejder hjemmevant på større byggerier med mangeartede interessenter og politiske interesser. Gottlieb Paludan Architects evner derfor at håndtere processer, hvor visioner fra stærke arkitektoniske profiler skal omsættes i realiserbare projekter.

Procesrådgivning og brugerinddragelse  
Vi rådgiver i forandrings- og strategiske processer med en systematisk og analytisk tilgang. Brugernes følelse af ejerskab er afgørende for at disse processer bliver en succes. Gottlieb Paludan Architects skræddersyr inddragelsesforløb, hvor krav og behov gensidigt kvalificerer de strategiske mål.

Udbudsrådgivning  
Udbud er en kompleks disciplin, både etisk og lovgivningsmæssigt. Vi styrer udbudsprocessen sikkert i mål med mest mulig værdi for bygherren. Processens form skaber resultatet - det gælder både minikonkurrencer og EU-udbud. Vi tilrettelægger et udbud, der understøtter bygherrens behov, hvad enten det handler om fokus på idégenerering eller pris.

Kontakt

Tine Kjærulff Bay

  • Designchef og afdelingschef Erhverv og Administration
  • Partner, Arkitekt MAA
Telefon:
+45 2060 6594
K

Specialer

Relaterede specialer indenfor Bygherrerådgivning. Vi behersker en lang række specialer, som bliver bragt i anvendelse på tværs af de forskellige projekter.

Læs mere om vores andre ydelser

Vi har organiseret vores ydelser i tre kompetenceområder, som anvendes på tværs af vores markeder og sikrer den bedste blanding af fagligheder og den rette tværfaglige rådgivning til hver enkelt opgave.

Social

Følg os LinkedIn Facebook Instagram