Home

Ydelser

Arkitektur & Design

Hvert område af hverdagslivet rummer sine egne særlige behov og krav. Hos Gottlieb Paludan Architects har vi lang erfaring med at give fysisk form til de grundlæggende funktioner, der binder samfundet sammen. En smuk arkitektur, der fungerer, har den bedste chance for at vise sig bæredygtig i et langt perspektiv.

Et byggeprojekt er en stor investering. Det faktum tager vi alvorligt som en anledning til at skabe varig værdi og skønhed. Det lykkes kun, hvis løsningerne er baseret på både indsigt, viden og kreativitet. Vi sætter os derfor grundigt ind i, og udfordrer, bygherrens ønsker og behov. Det gælder uanset om opgaverne er store eller små.

Vores store erfaring sætter os i stand til at levere løsninger, der forener markant arkitektur og design med optimal funktionalitet. Vi bygger nyt, om, ud og til, renoverer og transformerer med samme engagement og fokus på at skabe smuk og velfungerende arkitektur med værdi for bygherren, brugerne og samfundet.

Gottlieb Paludan Architects designer og projekterer alle de bygninger, byrum og anlæg, som muliggør et samfund på farten - fra trafikknudepunkternes pejlemærker i byen til anonyme, men absolut nødvendige, supportfunktioner.

Vi beskæftiger os med mobilitetens designopgaver i alle skalaer: At skabe et godt passagerflow med kort omstigningstid, lyssætning som fremmer tryghed og nem orientering, højt optimerede cykelparkeringsanlæg, renovering af S-togsstationer og helhedskoncepter for nyanlæg af metro, letbaner og BRT-systemer er nogle få eksempler.

Den fortsatte udvikling af et moderne samfund hænger nøje sammen med en sikker, miljørigtig energiforsyning. Med udgangspunkt i energianlæggenes højt specialiserede funktioner og mange tekniske krav arbejder vi med deres bidrag til det offentlige rum - uanset om de er placeret i det åbne land eller den tætte by.

Vi transformerer kulturarvens bygninger, så de kan rumme fremtidens energiforsyning og vi udvikler det fysiske udtryk, når nye infrastrukturfunktioner - som fx datacentre - melder sig. I arbejdet med tekniske og industrielle anlæg har vi fokus på placeringen i det store landskab, indpasningen i eksisterende urbane strukturer, robuste facadekoncepter, som er åbne overfor fremtidige forandringer og sikre kontrol- og mandskabsfaciliteter med godt arbejdsmiljø.

Gottlieb Paludan Architects har med en betydelig byggeaktivitet en stor indvirkning på miljøet og det er afgørende for os, at dette aftryk forvaltes gavnligt. Her er en bæredygtig projekteringspraksis af allerstørste betydning. Screening, prioritering og anbefaling af bæredygtighedstiltag er en fast bestanddel af alle projektforløb. Vi tilbyder ligeledes DGNB-certificering af byggerier og byområder.

Kontakt

Tine Kjærulff Bay

  • Designchef og afdelingschef Erhverv og Administration
  • Partner, Arkitekt MAA
Telefon:
+45 2060 6594
K

Specialer

Relaterede specialer indenfor Arkitektur & Design. Vi behersker en lang række specialer, som bliver bragt i anvendelse på tværs af de forskellige projekter.

Læs mere om vores andre ydelser

Vi har organiseret vores ydelser i tre kompetenceområder, som anvendes på tværs af vores markeder og sikrer den bedste blanding af fagligheder og den rette tværfaglige rådgivning til hver enkelt opgave.

Social

Følg os LinkedIn Facebook Instagram