Home


1 /
Design

VEGA, Musikkens Hus

Gottlieb Paludan Architects har faciliteret VEGA i en omfattende forundesøgelsesproces. Projektet omfatter flere delprojekter, hvor spillestedet VEGAs fremtidige virke er blevet kvalificeret gennem udviklingen af et beslutningsgrundlag med omfattende areal og økonomiske analyser.

GPA har stået for proces- og økonomistyring, og har udarbejdet behovsspecifikation på baggrund af analyser af VEGAs visioner, kerneværdier og behov, som er blevet samlet i et idéoplæg. Idéoplægget har dannet baggrund for videre vurdering af mulige scenarier for VEGA’s fremtidige virke, herunder analyse af potentielle byggegrunde for et nyt VEGA og analyser af fremtidsmuligheder i VEGAs eksisterende lokaler på Enghavevej 40.

På baggrund af dette er der opstillet 4 scenarier for VEGAs fremtidige muligheder: eje eller leje nuværende lokaler på Enghavevej 40 samt eje eller leje nybyggeri på Carlsberg. Der er, for hver af lokaliteterne, udført en overordnet projektgranskning og arealanalyse, med udgangspunkt i behovsanalysen. Arealanalysen for VEGA på Enghavevej 40 analyserer ligeledes muligheder og risici i forbindelse med ombygning af det fredede Folkets Hus på Vesterbro i København.

Scenarierne er ligeledes suppleret med økonomiske analyser, der viser den økonomiske konsekvens af at eje eller leje faciliteter på de to nævnte adresser. I de sidste faser er der ligeledes arbejdet med økonomiske og juridiske fordele og risici for VEGA ved henholdsvis at være ejer og lejer af deres faciliteter og i denne forbindelse er der udviklet strategier for forhandling med potentielle udlejere.

Processen er gennemført med Rambøll og Deloitte som underrådgivere.

Projektets lokation