Home


1 /
Arkitektur

Topsøe Fuel Cell, Testcenter

Gottlieb Paludan Architects har i en årrække udført arkitektopgaver for Haldor Topsøe A/S og datterselskabet Topsoe Fuel Cell ved Ravnholm nord for København. Siden 2011 har vi arbejdet på en gradvis transformation af en 14.000 m² industribygning fra 1981, der skal anvendes af SOFC-projektet. SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) har som mål at udvikle og producere kompakte og miljøvenlige brændselscelleenheder til salg med henblik på produktion af elektricitet og varme.

Første etape omfatter 900 m² testcenter med kontrolrum for SOFC. Anden etape består af 1900 m² produktionshal til samme formål med en indskudt tekniketage på 600 m². Den resterende bygningsmasse ombygges efterhånden som behovet opstår.

Den eksisterende bygning er en typisk fabriksbygning fra starten af 1980´erne, opført som en søjle-bjælke struktur med tagdæk af forskellige betonelementtyper og facader af sandwichelementer i ubehandlet beton. Generelt fremstår bygningen som en rå lagerhal med begrænset dagslys.

Forbedring af energiregnskab, dagslysforhold og fleksibilitet har været nøgleord for projektet. En række vinduer ved vestfacaden er forhøjet ved at skære op i betonelementerne, hvilket har skabt udsyn til omgivelserne og dagslys længere ind i bygningen. En række porte er erstattet med glaspartier, der yderligere forbedrer dagslysforholdene og eksisterende ovenlys er erstattet af nye med tidssvarende isoleringsevne.

Det meget installationstunge interiør er udført, så det fremstår enkelt og med stor fleksibilitet. Facaderne er efterisoleret indvendigt, og vægge og lofter er malet hvide. Stedvis er rumadskillelserne udført som glaspartier fra væg til væg i stor højde, for at øge overskueligheden i den meget dybe bygning. Gulve er udført som blanke epoxygulve.

 

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation