Home


1 /
Arkitektur

Sydhavnsmetroen

Gottlieb Paludan Architects har udviklet og projekteret de fem nye underjordiske metrostationer på Sydhavnslinjen. Den nyeste viden om adfærd og teknologi er indarbejdet i stationsdesignet.

Den kommende metrolinje til Sydhavnen får fem stationer og kører via byudviklingsområderne i den sydlige del af Københavns Havn og det gamle sydhavnskvarter. De nye, dybe stationer er udviklet med udgangspunkt i de eksisterende stationers og Cityringens design; men videreudviklet under hensyn til den nyeste viden om belysning, indretning, tilgængelighed og informationssystemer. Det nye stationsdesign kendetegnes af bredere hovedtrapper med eskalatorer og så er der blevet udviklet en ny type ovenlys, som trækker dagslys helt ned på perronerne og de fungerer også som nye opholdsmuligheder på de nye forpladser. Metrolinjen bliver udsmykket med mega kunstværker der er med til at adskille stationerne. Kunstværkerne udføres af udvalgte danske samtidskunstnere i samarbejde med statens kunstfond. 

På endestationen ved Ny Ellebjerg bliver der omstigningsmulighed til regional- og S-tog. Stationen forberedes for en senere forlængelse af metroen mod Hvidovre og Frederiksberg.

Gottlieb Paludan Architects har varetaget udvikling, projektering og udbud af alle stationerne. Derudover har vi udført akitektarbejde og undersøgelser i forbindelse med den bymæssige indpasning af hele Sydhavnslinjen. 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

 

 

Projektets lokation