Home


1 /
Arkitektur

Sydhavnslinjen, Københavns metro

Ny linjeføring og 5 nye, dybe stationer

Gottlieb Paludan Architects har udviklet og projekteret de fem nye metrostationer på Sydhavnslinjen. Den nyeste viden om adfærd og teknologi er indarbejdet i stationsdesignet.

Den kommende metrolinje til Sydhavnen får fem stationer og kører via byudviklingsområderne i den sydlige del af Københavns Havn og det gamle sydhavnskvarter.

De nye, dybe stationer er udviklet med udgangspunkt i de eksisterende dybe stationers design; men videreudviklet under hensyn til den nyeste viden om belysning, indretning, tilgængelighed og informationssystemer.
Herudover er metrolinjens rute ud af byen, mod mere lys og åben himmel, afspejlet i den overordnede designlinje. Væggene på stationerne er i lyse nuancer, og struktur og former reflekterer lyset. Det nye stationsdesign kendetegnes også af bredere hovedtrapper med eskalatorer.

Gottlieb Paludan Architects har varetaget udvikling, projektering og udbud af alle stationerne. Derudover har GPA udført akitektarbejder og undersøgelser i forbindelse med den bymæssige indpasning af hele Sydhavnslinjen.
På endestationen ved Ny Ellebjerg bliver der omstigningsmulighed til regional- og
S-tog. Stationen forberedes for en senere forlængelse af metroen mod Hvidovre og Frederiksberg.

Som en integreret del af designet har en række danske kunstnere, bl.a. SuperFlex og René Schmidt, udsmykket stationerne.  

Projektet er lavet i samarbejde med COWI, Systra og Arkitema Architects.

 

 

Projektets lokation