Home


1 /
Landskab & Byrum

Skodsborg Station, Forpladsmodernisering på Kystbanen

Stationer og stationsanlæg har de seneste årtier gennemgået en udvikling fra store traditionelle stationsbygninger til åbne anlæg. Beplantning, belysning og materialevalg bliver brugt til at definere stationen og give den identitet, samtidig med at der kan opnås et højt kvalitetsniveau med færre vedligeholdelsesudgifter.

Moderniseringen af Kystbanen stillede særlige krav til tilpasning i det særlige historiske miljø omkring de gamle, og i de fleste tilfælde meget fine bygninger. Perronerne er åbnet mod omgivelserne og adgangsforholdene for kørestole og barnevogne er forbedrede. Der er skabt uformelle opholdsarealer med belægninger i brosten og store granitblokke, som udnytter niveauspringene til at skabe spændende og elegante rammer for samspil mellem rum og materialer.

Billetautomater, stempelmaskiner, trafikinformation og ventefaciliteter samles i synlige og velbelyste informationszoner ved adgangene til perronerne, således at passagernes tryghed tilgodeses. Skiftet imellem de forskellige transportformer optimeres, så afstanden mellem tog og cykler, busser, taxaer og biler bliver så kort som muligt.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation