Home


1 /
Design

Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen har et stort ønske om at blive i deres nuværende lejemål Ved Vesterport - trods et stigende antal medarbejdere.

Siden Skatteankestyrelsen blev oprettet i januar 2014 har antallet af medarbejdere været stigende, en udvikling, der forventes at fortsætte. Det nuværende lejemål i det centrale København huser i dag ca. 170 medarbejdere placeret i 1-3 personers kontorer. Skatteankestyrelsen ønsker at undersøge lejemålets organisatoriske og bygningsfysiske muligheder og kapacitet - og samtidig at udfordre den gængse måde at lave sagsbehandling på, hvor den enkelte medarbejder udfører arbejdet alene på eget kontor.

Gottlieb Paludan Architects har på baggrund af input fra styrelsens ledere og medarbejdere udviklet scenarier for, hvordan de fysiske rammer kan se ud i fremtiden, når de understøtter nye måder at arbejde på. En nødvendig omlægning af kvadratmetrene pga. af tilgang af medarbejdere giver således nye impulser til arbejdsrutinerne og - kulturen.

 

Gottlieb Paludan Architects rådgivning omfatter:

- Procesrådgivning

- Gennemførelse af brugerproces og studietur

- Udarbejdelse af scenarieanalyse

Projektets lokation