Home


1 /
Arkitektur

Skatteankestyrelsen

Trods et stigende antal medarbejdere, havde Skatteankestyrelsen et stort ønske om at blive boende i deres lejemål ved Vesterport. Gottlieb Paludan Architects har i den forbindelse ydet bygherrerådgivning på projektet.

Siden Skatteankestyrelsen blev oprettet i januar 2014 har antallet af medarbejdere været stigende, og det er en udvikling, der forventes at fortsætte. Det nuværende lejemål i det centrale København huser i dag ca. 170 medarbejdere placeret i 1-3 personers kontorer. Skatteankestyrelsen ønskede at undersøge lejemålets organisatoriske, bygningsfysiske muligheder og kapacitet. Samtidig ville de udfordre den gængse måde at lave sagsbehandling på, hvor den enkelte medarbejder udfører arbejdet alene på eget kontor.

Gottlieb Paludan Architects har på baggrund af input fra styrelsens ledere og medarbejdere udviklet scenarier for, hvordan de fysiske rammer kan se ud i fremtiden, når de understøtter nye måder at arbejde på. En nødvendig omlægning af kvadratmeterne pga. tilgang af medarbejdere gav således nye impulser til arbejdsrutinerne og kulturen.

Gottlieb Paludan Architects rådgivning omfattede procesrådgivning, gennemførelse af brugerproces og studietur samt udarbejdelse af scenarieanalyse.

Projektets lokation