Home


1 /
Design

SKAT, Flytning til nyt domicil

Gottlieb Paludan Architects har fungeret som lejerrådgiver for SKAT, der ønskede at samle sine medarbejdere i København på én adresse.

SKAT ønsker at samle medarbejderne i København i et fleksibelt hus, der letter samarbejde på tværs og muliggør ændringer i organisationen over tid. SKAT har for nærværende afdelinger fordelt på flere adresser i København. Dette er uhensigtsmæssigt både med hensyn til intern logistik, mulighederne for samarbejde og økonomi. Derfor søger man efter lokaler, som kan danne en ny, samlet ramme for SKAT i København. Projektet omfattede bl.a. udarbejdelsen af en kravspecifikation for SKAT's nye domicil. I den forbindelse har GPA faciliteret en brugerproces med oplæg på medarbejderseminar, visions- og referenceworkshops, studieture. Krav og ønsker fra de forskellige afdelinger og særlige ressourcepersoner blev herigennem indsamlet og samstemt for at kunne indarbejdes i en kravspecifikation for det nye domicil. GPA bistår derudover SKAT og Bygningsstyrelsen med vurderingen af mulige lejemål ud fra de fastlagte kriterier.

Projektets lokation