Home


1 /
Landskab & Byrum

Sikker skolevej i Kgs. Enghave

Gottlieb Paludan Architects har været arkitekter på projektet ”Sikker Skolevej i Kongens Enghave”, som forbedrede lette trafikanters forhold i den tungt trafikerede bydel.

I forbindelse at elevernes vej til og fra den nye Sydhavn Skole skal sikres ønskede Københavns Kommune at gennemføre en generel forbedring af cyklister og fodgængeres færdselsforhold i Kongens Enghave. Bydelen gennemskæres af flere stærktrafikerede veje.

Et eksempel på et af de 13 Sikker Skolevejs-projekter er opgraderingen af Sydbanestien, der forbinder Sjælør og Sydhavn Station.

Delprojektet har øget udsyn og åbenhed på ruten og indeholder forbedringer af belægninger, udstyr og belysning. Fodgængeres og cyklisters sikkerhed og oplevelse af en tryg og afvekslingsrig strækning er i fokus. GPA arbejdede desuden sammen med Vestr Kirkegård, DSB S-tog og Banedanmark om en revurdering af beplantningen langs stien.

Ruten er en del af det grønne cykelrutenet (Valbyruten og ”supercykelstierne”) og der forventes et øget antal cyklende på stien i fremtiden. Ved stationsområderne i hver ende af Sydbanestien er adgangen til  til og fra stien forbedret.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation