Home


1 /
Landskab & Byrum

Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen

Gottlieb Paludan Architects (GPA) har bistået HOFOR med koordinering ved ledningsomlægning og etablering af et større teksnisk anlæg, ifm. Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen projektet i det indre København. 

Gottlieb Paludan Architects har fungeret som bygherrerådgiver for HOFOR i forbindelse med Kvæsthusprojektet på Københavns Havnefront ved Skuespilhuset og Sankt Annæ Plads. 

GPA har haft en koordinerende rolle som HOFORs repræsentant overfor Sankt Annæ Selskabet, Kvæsthusselskabet, DONG og Københavns Kommune. Formålet med en koordineret indsats var at sikre, at der blev etableret helhedsorienteret løsninger, hvor de tekniske anlæg blev indpasset i byudviklingsprojektet. Samtidig var det vigtigt at sikre, at belægning og beplantning på den nye plads ikke vil blive påvirket af nye ledningsarbejder i årene efter etableringen. 

GPA har desuden været involveret i kundekontakt og afholdelse af tværfaglige projektmøder, blandt andet med de udførende entreprenører.

Illustrationer: Søren Svendsen / Kvæsthusselskabet.dk

Projektets lokation