Home


1 /

Region Syd, udbygning af sygehuse

I forbindelse med udførelse af kvalitetsfondsprojekterne gransker Deloitte og Gottlieb Paludan Architects kvartalsrapporterne for Region Syd.

Granskningen dækker både det økonomiske og det tekniske felt i én samlet vurdering og er en del af Regionens risikostyring. Fokus skifter fra gang til gang i forhold til projektets fase og stadie og dækker emner som fremdrift og udvikling, projektstyring, risikostyring og økonomistyring.

Gottlieb Paludan Architects fungerer som det tredje øje (DTØ) i processen ved at granske og gå i dialog med bygherrens projektledelse, bygherrerådgiver og totalrådgiver.

Opgaverne involverer udover granskning af kvartalsrapporterne eksempelvis interviews af nøglepersoner. Resultatet af granskning og dialog samles i en rapport som beskriver DTØ’s observationer og anbefalinger, samt en prioritering af de givne anbefalinger.

Projektets lokation