Home


1 /
Arkitektur

Rail Baltica

Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med Rambøll Finland, Soino & Horto Architects, Realidea og Ardenis vundet opgaven om at udarbejde analyse- og benchmark rapporter for udviklingen af de syv internationale passagerstationer langs Rail Baltica. 

Projektet omfatter kommerciel og bymæssig udvikling af stationerne og deres umiddelbare omgivelser samt mobilitetsaspekter og har fokus på, hvordan man kan maksimere den lokale værdiskabelse på stationerne. Rail Baltica ejes i fællesskab af de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen. De stationer, der er omfattet af projektet, er Tallinn Ülemiste, Pärnu, Riga hovedbanegård og Riga lufthavn, Panevėžys, Kaunas og Vilnius.

Rail Baltica er et grønt jernbanetransportinfrastrukturprojekt med det formål at integrere de baltiske lande i det europæiske jernbanenet, at levere passager- og godstjenester mellem landene og at forbedre jernbaneforbindelserne mellem Central- og Nordeuropa. Den vil blive etableret som en ny, offentligt ejet jernbanestrækning med en maksimal hastighed på 249 km/t for passagertog. 

Stationerne skal være en integreret del af deres nabolag og ikke kun tilføje værdi som transportknudepunkter, men også som en vital kerne i det omkringliggende samfund med en bred servicestruktur. Derfor omfatter projektet kommerciel og bymæssig udvikling af stationerne og deres umiddelbare nabolag samt mobilitetsaspekter som f.eks. nem adgang og forbindelse til andre transportformer, herunder offentlig transport, cykling, e-mobilitet og fodgængertrafik. Projektet vil også se på effektiv udnyttelse af den interne og eksterne indretning af jernbanestationer med hensyn til kommercielle og daglige driftsstrukturer samt kommercielle muligheder og sociale aktiviteter. 

Inge Fredslund, leder af Metro & Jernbane hos Gottlieb Paludan Architects siger: ”For at opnå deres fulde potentiale skal jernbanestationerne integreres i byens mobilitetssystem. Det er afgørende, at vi gør dette ud fra et bæredygtigt perspektiv med hensyn til transitorienteret udvikling, hvor stationerne fungerer som multimodale knudepunkter. Vi vil også analysere potentielle synergier med transitorienterede faciliteter, der ligger i funktionel afstand fra stationerne.” 

Gottlieb Paludan Architects kan trække på mange års erfaring med lignende mobilitetsopgaver - blandt andet Borgarlínan-projektet I Reykjavik, hvor der også er fokus på at skabe en tydelig, lokal identitet på stationerne, der skaber gode muligheder for bymæssig integration. 

 

Projektets lokation