Home


1 /
Landskab & Byrum

Prinsens Bro

Gottlieb Paludan Architects har været arkitekter for renoveringen af Prisens Bro ved Christiansborg. Den nyopførte bro står i dag stærkere i et samspil mellem det klassiske og moderne. 

På den nyopførte bro er så meget som muligt fra den historiske bro bevaret. 
De oprindelige bropiller og de originale lygtepæle er bevaret og genbrugt i den nye bro. Brodækket er udskiftet med et nyt in-situ støbt betondæk, og det nye rækværk er udført i bukket stål. 

Rækværket er designet som en genfortolkning af det spidsbuemotiv, der var karakteristisk for det oprindelige, bevaringsværdige støbejernsrækværk.
Det nye rækværk har to rækker af slanke, buede balustre, der giver et varierende spil og fletværk i takt med man bevæger sig henover broen. For at kunne leve op til nutidens lovkrav, er rækværket hævet 25 cm.

Også lygtepælene er hævet, hvilket bevarer det oprindelige samspil mellem lygtepæle og rækværk. Begge elementer har fået samme overfladebehandling, så de fremstår som en integreret helhed. 

De to rækker balustre giver rækværket den nødvendige styrke og opretholder samtidig den historiske relation til den forudgående bro.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation