Home


1 /
Landskab & Byrum

Otterup, Udviklingsplan for Nordfyn

Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet en udviklingsplan til den tidligere stationsby Otterup med ca. 5000 indbyggere i Nordfyns Kommune.

Udviklingsplanen for Otterup tager udgangspunkt i at attraktive landskaber og bymiljøer spiller en vigtig rolle, når vi vælger, hvor vi vil bosætte os.

Udviklingsplanen rummer strategiske forslag til by- og erhvervsudvikling, infrastruktur og turisme. Samtidig peger planen på en række nedslagspunkter, der kunne øge den rekreative brug af de bynære landskaber og forbedre kvaliteten af bymiljøet.

De bymæssige nedslag koncentrerer sig om at forbedre de visuelle forhold langs indfaldsveje og bykerne. Byens fortid som stationsby giver sig her stadig til kende i bebyggelsesstrukturen og de gamle bygninger omkring torvet.

De landskabelige nedslag knytter sig til fælles friarealer og en rekreativ landskabsring omkring hele byen, der binder Otterup sammen med det omgivende produktionslandskab. Planen foreslår desuden en ny, bynær skov samt et regionalt netværk af stier.

En fælles forestilling om fremtiden kan vise sig som en selvstændig faktor, for hvorvidt landsbyen fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig. Derfor blev indbyggerne inddraget i processen gennem workshops og en hjemmeside, hvor borgerne kunne beskrive deres ideer og kommentere på uploadede skitser og fotos. 

 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation