Home


1 /
Arkitektur

Ny Greverudlia Børnehave

Gottlieb Paludan Architects har udført skitseprojekt, forprojekt og detailplan for en ny børnehave med seks afdelinger for 90-120 børn og 23 årsværk/ansatte. Børnehaven er opført efter passivhus-standard.

Projektet omfatter et fællesareal, der også bruges udenfor børnehavens normale åbningstid. Byggeriet er fordelt over to etager. Børnehavegrunden opfattes som en naturgrund med meget skov, vegetation og synlige klipper.

Nye Greverudlia børnehave er formgivet, så den tilpasser sig den trekantede grund og terrænet. Hver afdeling skal have direkte adgang til/fra udearealet. Den planlagte børnehave er også udformet ud fra et ønske om det størst mulige indendørs legeareal med et minimum af gangareal. Baseret på disse faktorer er der lavet en cirkulær form, som er ”beskåret” for at skabe en taghældning, der følger terrænets topografi.

Der anvendes en simpel palet med få materialer og en farveskala, der er i harmoni med omgivelserne. Anvendelsen af få og så vidt muligt vedligeholdelsesfri materialer betyder, at udgifterne til vedligehold kan holdes nede og samtidig skabe en helhed. De planlagte materialer er primært træ og sedum/grønt tag med samt glas og facadeplader på facaderne. Træbeklædningen bliver som et ”vægtæppe af træ”, der strækker sig rundt om omfanget.

Projektets lokation