Home


1 /
Landskab & Byrum

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Den trafikale betjening af Aalborg Lufthavn skal forbedres og Banedanmark har derfor igangsat et projekt for en ny jernbaneforbindelse mellem lufthavnen og byen. Den nye bane anlægges som en ca. 3 km lang stikbane fra lufthavnen til Lindholm Station, hvor den forbindes med hovedjernbanenettet, hvor der både kører regional- og intercitytog til landets største byer.

Projektet omfatter teknisk rådgivning og bistand som skal afdække problemstillinger vedrørende linjeføring, sporkonstruktion, afvandingsforhold og bæreevne, broer, fritrumsprofil og kørestrøm samt nødvendige miljøundersøgelser i forhold til en VVM-redegørelse.

Gottlieb Paludan Architects er ansvarlig for arkitekt- og landskabsarkitektopgaven, som blandt andet omfatter fastlæggelse af banens linjeføring og tilslutning til eksisterende jernbane, indpasning i det omgivende landskab, placering og udformning af en ny station i sammenhæng med lufthavnen samt input til VVM-redegørelsen.

Det overordnede arkitektoniske og landskabsmæssige hovedgreb vurderes og nuanceres i forhold til linjeføring og landskab, placering og tilknytning til lufthavnen, skift mellem transportformer, adgangsveje samt udstyr, materialer og overflader.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation