Home


1 /
Arkitektur

Nordhavn Station, Forundersøgelse

Gottlieb Paludan Architects har gennemført forundersøgelse og skitseprojekt for at afdække mulighederne for at tilpasse Nordhavn Station til fremtidig byudvikling i området.

Opgaven har især fokuseret på mulighederne for at modernisere stationen og tilpasse den til nye trafikformer. Der har været særlig opmærksomhed på cykelforbindelser og på at skabe et centralt omstigningssted med adgang til transport i tre niveauer: S-tog på en dæmning, busser og anden trafik i terræn samt metro under jorden.

Opgaven omfattede:

• Arkitektonisk skitsering af broer og tunneller

• Flow, bevægelsesmønstre og tryghed omkring stationen

• Forbedrede forhold for bløde trafikanter, herunder cykelparkering

• Adgangsveje, relationer og skift mellem transportformer

• Udformning og trafikafvikling i Østbanegade, Århusgade og Kalkbrænderihavnsgade

• Opgradering af perron, belægninger og udstyr

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation