Home


1 /
Arkitektur

Nørreport Station, Fjerntogsperron

Gottlieb Paludan Architects var ansvarlig for alle arkitektarbejder i forbindelse med den gennemgribende renovering af fjerntogsperronen på Nørreport Station.

Projektets fokus var at forbedre rejseoplevelsen for de ca. 200.000 passagerer, der dagligt tager Kystbanen, intercity- eller regionaltog til og fra Nørreport Station.

Blandt hovedelementerne i opgaven var etableringen af et mere effektivt ventilationssystem, nye vægbeklædninger og belægninger samt et nyt, hævet loft med indbygget belysning. Renoveringsprojektet indebar derfor fjernelse af eksisterende loft/tekniketage og udskiftning af ventilationsanlægget inkl. nye ventilationsbygværker over jorden, renovering af betondækket over perronen, fjernelse af ventilationsskorstene og lukning af udtjente ventilationsåbninger samt afrensning af indvendige betonoverflader.

GPA var ansvarlige for indretning af perronen med beklædning af perronvæg og -loft samt belysning, informationstavler og skiltning. Den nye granitbelægning med ledelinjer og opmærksomhedsfelter samt renoveringen af trappeløbet fra terræn er begge udformet med henblik på at sikre et godt bevægelsesflow omkring perronen.

Projektets lokation