Home


1 /
Arkitektur

Miljøministeriet, Flytning til Nyt Domicil

I forbindelse med flytning fra Miljøministeriets adresse på Højbroplads til Tietgenshus ved Knippelsbro, har Gottlieb Paludan Architects bistået Miljøministeriet som lejer- og procesrådgiver.

Der blev foretaget analyse af organisationen, Tietgenshus arealmæssige og rumlige potentiale blev vurderet med henblik på at skabe størst mulig værdi for Miljøministeriet.

Som lejerrådgiver har Gottlieb Paludan Architects udarbejdet diagrammatiske arealdispositioner af bygningens tre etager, gransket og vurderet udlejers tilbudte ydelser og faciliteret Miljøministeriets indretnings- og inventarvalgsproces.

 

Projektets lokation