Home


1 /
Design

Miljøministeriet, Flytning til Nyt Domicil

I forbindelse med en flytning fra Miljøministeriets adresse på Højbroplads til Tietgenshus ved Knippelsbro har Gottlieb Paludan Architects bistået Miljøministeriet som lejer- og procesrådgiver. Der blev foretaget analyse af organisationen, ligesom Tietgenshus’ arealmæssige og rumlige potentiale blev vurderet med henblik på at skabe størst mulig værdi for Miljøministeriet.

Som lejerrådgiver har vi udarbejdet diagrammatiske arealdispositioner af bygningens 3 etager, gransket og vurderet udlejers tilbudte ydelser og faciliteret Miljøministeriets indretnings- og inventarvalgsproces.

Projektets lokation