Home


1 /
Arkitektur

Marbjerg Vandværk, Roskilde

Gottlieb Paludan Architects har etableret et nyt vandværk ved Marbjerg ved Roskilde. Det nye værk er opført på et areal umiddelbart bag ved et eksisterende anlæg, der har været i drift indtil det nye anlæg stod klar.

120.000 borgere i otte kommuner i hovedstadsområdet vil i fremtiden få deres drikkevand fra det nye supervandværk i Marbjerg. Det bliver et af Danmarks største og kan levere 4,8 mio. m3 vand årligt.

Vandet gennemgår en simpel vandbehandling beståede af beluftning og filtrering, hvorefter vandet ledes til rentvandsbeholdere for distribution til aftagerkommunerne. Returskyllevandet ledes til bundfældningstanke, hvorfra slammet afhentes. Den klare vandfase filtreres og UV-behandles, hvorefter det ledes retur til genanvendelse i trykfiltrene.

Værket er disponeret med tre teglbeklædte volumener, som afspejler organiseringen af de indre funktioner og forskydes både i højden og i plan. Den lange bagvedliggende bygning indeholder primært lager, den høje bygning selve vandbehandlingsprocessen, og den lave indeholder mandskabsfaciliteter. Hele bygningsanlægget er opført i rødbrune tegl, tilpasset det eksisterende vandværk og de eksisterende tjenesteboliger. Facaderne er udført i recess-murværk, hvor hvert andet murskifte træder frem og er med til at skabe dybde og struktur i en ellers ensartet facade. Vandværket ligger midt i et smukt kulturlandskab, og det har derfor været vigtigt at tegne et bygningsanlæg, som ikke støjer visuelt i landskabet. Vinduer i de murede vægge er primært placeret bag ribbemurværk og falder dermed ind i fladen, dog med undtagelse af et langt vinduesparti i bygningens sydlige gavl ved ankomsten til anlægget.

Projekteringen blev påbegyndt i efteråret 2011 og vandværket stod færdigt i marts 2015.

Samarbejdspartnere: Krüger A/S

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation