Home


1 /
Landskab & Byrum

Loftesnes bro

Gottlieb Paludan Architects har arbejdet med en ny broforbindelse mellem Loftesnes og Sogndal. Projektet omfattede terræntilpasning langs vej og konstruktioner og projektering af nyt friareal med gangstier på begge sider af broen.

Den nye Loftesnes bro i Sogndal krydser sundet mellem Sogndalsfjorden og Barsnesfjorden. Den nye bro skal erstatte den eksisterende bro, som i dag binder Loftesnes og Nestangen sammen.

Det nuværende lyskryds på Nestangen erstattes af en rundkørsel. I forbindelse med den nye bro skal der fyldes op og etableres et park- og turområde rundt om landpillerne på begge sider af sundet.

Fjordstien, den nuværende turvej fra Sogndal centrum, skal forlænges langs fjorden og under broen, hvorefter den går i en bue op til rundkørslen og fortsætter over broen til Loftesnes. På Loftesnes etableres en rekreativ park med varierede sidde- og picnicmuligheder, græsflader, der indbyder til aktivitet, og trapper ned til vandet med mulighed for badning og adgang med båd. Undersøgelse efterfulgt af detaljering af plan og koncept.

Broen er konstrueret af ÅF Reinertsen AS, og vejen projekteres af Statens vegvesen. Gottlieb Paludan Architects står for landskabsarkitekturen og har været involveret i brodesignet.

 

Projektets lokation