Home


1 /
Landskab & Byrum

Litauens Plads

Gottlieb Paludan Architects har været med til at give Litauens Plads en rolle som et aktivt sted i et københavnsk brokvarter.

Litauens Plads skal i sin nye skikkelse, som rummer seks forskellige mindre byrum, være et hjemsted for fællesskaber i kvarteret.

Ønsket er at skabe en plads i aktiv brug, der i særlig grad knytter sig til de nærliggende institutioner samt bylivet i Saxogade. Pladsen skal understøtte både formelle og uformelle aktiviteter samt fællesskabet i kvarteret. Pladsen skal være et godt sted at opholde sig for de lokale borgere, kunne anvendes til større arrangementer og bygge videre på intentionerne fra den allerede anlagte lommepark.

Visionsoplægget for Litauens Plads er udarbejdet på baggrund af en analyse af pladsens rolle i byen samt pædagogisk viden om børn og unges måde at tage udearealer i brug på.

Det rumlige koncept for Litauens Plads bygger på pladsens sammensatte karakter. En rytmisk inddeling af pladsen skaber seks rum, der tilbyder funktioner, aktiviteter og opholdsmuligheder for en mangfoldighed af brugere. De seks rum består af en kvartersplads, en aktivitetsplads, en boldbane, en kulturhave, terrasser og et kirketorv foran Gethsemane Kirke.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation